VERKSAMHETSUTVECKLING


Efter en analys av kundens beslutsområden valdes en kundnöjdhetsundersökning, som tydligt visade vilka framgångsfaktorer som måste prioriteras för att skapa nöjdare och på lång sikt mer lojala kunder. På Landja Marknadsanalys använder vi oss av Kanomodellen som utgångspunkt för våra kvalitetsmätningar. Kanomodellen har som utgångspunkt att nöjdheten är en funktion av förväntningarna. Undersökningsprogram ger därför klara besked om vad som måste kvalitetsutvecklas och vad som måste kvalitetssäkras för att få och bibehålla nöjda kunder. Genom att metoden är processanpassad och genererar nyckeltal för ”Kundens röst” stöder undersökningsprogrammet även kvalitetsmetoder som exempelvis SIQs modell för Kundorienterad verksamhetsutveckling.